fbpx
Jednorožci2019-01-11T12:28:20+00:00

pětiměsíční mentoringový program JEDNOROŽCI

Rozvíjím sebe a své podnikání

Mentoringový a vzdělávací podnikatelský program

Chcete své podnikání stabilizovat a naspeedovat?
Chcete se lépe zorientovat v nových podnikatelských situacích?
Chcete najít sobě podobné akční a podnikavé ženy,
abyste se mohly vzájemně inspirovat a podporovat?
Dává vám smysl investovat do sebe a svého vzdělávání?

Je tento program pro vás?

 • Podnikáte 2 až 6 let
 • Věnujete se svému podnikání “naplno” nebo více než 80%
 • Máte svůj tým nebo se připravujete na vytvoření týmu
 • Jste ve fázi růstu nebo restartu

„Jednorožci” představují v symbolice programu ArtBees ženy, které podnikají delší dobu, daří se jim, mají zákazníky, kteří oceňují kvalitu a hodnotu jejich jedinečného produktu nebo služby. Mají sílu, energii a odhodlání rozvíjet a posouvat své podnikání na vyšší úroveň.

Co zapojením do skupiny Jednorožci získáte?

Intenzivní podporu mentorů po dobu 5 měsíců, která je sestavena tak,
aby podpořila vaši značku a akcelerovala výsledky vašeho podnikání.

Přístup do online studovny a podporu na dobu 9 měsíců.

Vytvoříte si byznys plán a vizi minimálně na 2 roky.

Stanete se součástí mastermindové skupiny podobně aktivních a
podnikavých žen, se kterými budete sdílet své příběhy a zkušenosti,
vzájemně se podporovat a obchodně růst.

Konkrétně

Zaostříme na klíčové otázky:

 • Jaká je hodnota a současný stav mého podnikání?
 • Jaké mám příležitosti a předpoklady k růstu?
 • Jak rozvíjet svou značku na trhu a získávat nové zákazníky?
 • Jak prezentuji sebe a svoji značku?
 • Jak uřídit finanční růst podnikání?
 • Jak efektivně zapojit lidi do svého podnikání?
 • Jak zvládat změny v roli majitelky?
 • Jaké jsou kritické body mého podnikání?
 • Jak pečuji o sebe a svůj rozvoj?
PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU JEDNOROŽCI

Co je součástí programu Jednorožci?

 1. Mentoringy, 5 x 1 den
 2. Online studovna – 15 online kurzů a 10 webinářů

Mentoringy

5  jednodenních osobních setkání ve skupině cca 15-ti účastnic

Setkání pomáhají překonávat překážky,  podporují řešení vašich konkrétních podnikatelských kauz a sdílení zkušeností mezi účastnicemi. Pracujeme formou mastermindových skupin, skupinového koučování v poradním kruhu.

S mentory budete „vybrušovat“ vaše podnikání v těch oblastech, ve kterých cítíte, že máte rezervy. Ať už to bude samotný produkt / služba nebo vaši klienti, prodej, cenotvorba, finance nebo vedení lidí a zvládání různých rolí, které zastáváte a dalších třeba i osobních témat, která si do vaší mentoringové skupiny donesete k řešení.

V lekcích vás hlouběji seznámíme s filosofií a nástroji Dynamiky podnikání – osobní podnikatelský talent, týmová dynamika, podnikatelský  růst, spektrum rozvoje firmy, přínosoměr, příležitosti, a také s byznys modely, tak abyste je uměly používat ve vašem podnikání.

Důležitá je také vaše příprava na mentoringy – úkoly, reporty, otázky.

Termíny setkání: 1x měsíčně – 1. duben, dále květen, červen, červenec a září 2019 (další termíny domluvíme na prvním setkání)

Místo konání: Praha

Doba trvání: vždy 9.30 – 16.30

Online studovna

Online studovna s 15 kurzy a 10 webináři, kde si utřídíte, oprášíte nebo získáte znalosti, dovednosti a aktuální nástroje pro systematické řízení vašeho podnikání, pokud možno bez zbytečných slepých uliček a pokusů omylů, které stojí čas a peníze.

Přístup do online studovny získáte na dobu 9 měsíců od zaplacení programu.

Jak se mohu do programu zapojit?

Očekáváme 3x jasné ANO!

ANO, jsem ochotna zavázat se k finanční spoluúčasti ve výši 7 500 Kč .
Kurzovní poplatek uhradím před zahájením programu do 15. března 2019.

ANO, dávám svůj osobní závazek k maximální účasti a plnému zapojení do programu, což pro mě znamená:

 • absolvování online studia a průběžné zpracování úkolů
 • minimálně 80% účast na webinářích a mentorinzích
 • provedení sebehodnocení mého podnikání při vstupu do programu, vyhodnocení mého posunu ke konci programu a zpracování strategie rozvoje mého podnikání na následující 2 roky.

ANO, počítám s tím, že zapojení do programu ode mě bude vyžadovat min. 2 dny měsíčně mého času, aby se dostavily očekávané výsledky.

PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU JEDNOROŽCI

 ↑ Zde se můžete zaregistrovat do třetího ročníku ArtBees! ↑